七律长征蝶恋花沁园春雪清平乐六盘山水调歌头游泳诗词注音版

qīlǜ · chángzhēng

《七律·长征》

作者:毛泽东 (一九三五年十月)

hónɡjūnbúpàyuǎn zhēnɡnán,wànshuǐ qiānshānzhǐ děnɡ xián。 红军不怕远征难,万水千山只等闲。

wǔlǐnɡwēiyíténgxìlànɡ,wū ménɡ pánɡ bó zǒuní wán。 五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

jīnɡshāshuǐpāiyúnyánuǎn,dà dù qiáohénɡ tiě suǒ hán。 金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

gènɡxǐmínshānqiānlǐxuě,sānjūnguòhòujìnkāiyán。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

qìn yuán chūn · xuě

《沁 园 春 · 雪》作者:毛泽东(一九三六年二月) běiguó fēng guāng , qiān lǐ bīng fēng , wàn lǐ xuě piāo 。 北国风光,千里冰封,万里雪飘。

wàng cháng chéng nèi wài , wéi yú mǎng mǎng;

望长城内外,惟馀莽莽;

dà hé shàng xià,dùn shī tāo tāo 。

大河上下,顿失滔滔。

shān wǔ yín shé,yuán chí là xiàng , yù yǔ tiān gōng shì bǐ gāo 。 山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高。

xū qíng rì , kàn hóng zhuāng sù guǒ , fēn wài yāo ráo。 须晴日,看红妆素裹,分外妖娆。

jiāng shān rú cǐ duō jiāo ,yǐn wú shù yīng xióng jìng zhé yāo 。 江山如此多娇,引无数英雄竞折腰。

xī qín huáng hàn wǔ , lüè shū wén cǎi ;

惜秦皇汉武,略输文采;

táng zōng sòng zǔ , shāo xùn fēng sāo 。

唐宗宋祖,稍逊风骚。

yí dàitiān jiāo , chéng jí sī hán , zhǐ shí wān gōng shè dà diāo 。 一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。

jù wǎng yǐ , shǔ fēng liú rén wù , hái kàn jīn zhāo 。 俱往矣,数风流人物,还看今朝。

dié liànhuā · dá lǐ shūyī

《蝶恋花·答李淑一》

作者:毛泽东(一九五七年五月)

wǒ shī jiāoyánɡ jūnshīliǔ,

我 失 骄 杨 君 失 柳 ,

yánɡ liǔqīnɡyánɡ, zhíshànɡ chónɡxiāojiǔ 。

杨 柳 轻 扬 ,飏 直 上 重 霄 九 。

wèn xùn wúɡānɡ hésuǒ yǒu, wú ɡānɡpěnɡchūɡuì huā jiǔ。 问 讯 吴 刚 何 所 有 , 吴 刚 捧 出 桂 花 酒 。 jì mò chánɡéshū ɡuǎnɡ xiù,

寂 寞 嫦 娥 舒 广 袖 ,

wàn lǐchánɡkōnɡ, qiě wèizhōnɡ húnwǔ

万 里 长 空 , 且 为 忠 魂 舞 。

hū bàorénjiān cénɡ fúhǔ, lèi fēi dùnzuòqīnɡpén yǔ 。 忽 报 人 间 曾 伏 虎 , 泪 飞 顿 作 倾 盆 雨 。

shuǐ diàoɡē tóu·yóuyǒnɡ

《水调歌头·游泳》

作者:毛泽东(一九五六年六月)

cái yǐnchánɡshāshuǐ , yòu shí wǔchānɡyú 才 饮 长 沙 水 , 又 食 武 昌 鱼 。

wàn lǐ chánɡjiānɡhénɡdù,jí mù chǔtiānshū。

万 里 长 江 横 渡 , 极 目 楚 天 舒 。 bù ɡuǎnfēnɡchuī lànɡdǎ ,shènɡsì xiántínɡxìn bù, 不 管 风 吹 浪 打 , 胜 似 闲 庭 信 步 ,

jīn rìdékuān yú。 zǐ zài chuānshànɡyuē: shì zhě rú sīfū今 日 得 宽 余 。 子 在 川 上 曰 :逝 者 如 斯 fēnɡ qiánɡdònɡ,ɡuīshéjìnɡ, qǐ hónɡ tú。

风 樯 动 , 龟 蛇 静 , 起 宏 图 。

yì qiáo fēijiànánběi, tiānqiàn biàntōnɡtú。

一 桥 飞 架 南 北 , 天 堑 变 通 途 。 ɡènɡ lì xījiānɡ shí bì ,jiéduànwūshānyún yǔ,

更 立 西 江 石 壁 , 截 断 巫 山 云 雨 , ɡāo xiáchūpínɡhú。 Shénnǚyìnɡ wúyànɡ,

高 峡 出 平 湖 。 神 女 应 无 恙 ,

dānɡ jīnɡ shì jiè, shū。

当 惊 世 界 ,殊 。

《清平乐·六盘山》

作者:毛泽东(一九三五年十月)

tiāngāoyúndàn, wàngduànnánfēiyàn。 天高云淡,望断南飞雁。 búdàochángchéngfēihǎohàn, 不到长城非好汉,

qūzhǐxíngchéngèrwàn。

屈指行程二万。

liùpánshānshànggāofēng, 六盘山上高峰,

hóngqímànjuǎnxīfēng。

红旗漫卷西风。

jīnrìchángyīngzàishǒu,

今日长缨在手,

héshífǔzhùcānglóng

何时缚住苍龙?


相关范文

 1. 毛主席语录邮票

  这是毛主席诗词邮票 简介: 文7 毛主席诗词 中国志号: 文7 全套价格:15000元 创作者: (设计者)孙传哲 (雕刻者)孔绍惠,孙鸿年,高品璋 发行日期: 1967-10-1 详细描述: (1)影写版(2)-(14)影雕套印,(4)-(7)(10)-(12)(14)齿数:11.5,其余齿数:1 ...

 2. [贺新郎·别友]

  年代: 现代 作者: 毛泽东 挥手从兹去. 更那堪凄然相向, 苦情重诉. 眼角眉梢都似恨, 热泪欲零还住. 知误会前番书语. 过眼滔滔云共雾, 算人间知己吾和汝. 人有病, 天知否? 今朝霜重东门路, 照横塘半天残月, 凄清如许. 汽笛一声肠已断, 从此天涯孤旅. 凭割断愁丝恨缕. 要似昆仑崩绝壁, ...

 3. 诗词朗诵会主持词

  男:他是一个农民的儿子,少年时代便有了“埋骨何须桑梓地,人生无处不青山!”的宏伟大志。 女:他是一个普通的人,但他他用不朽的思想改变了中国也影响了整个世界,他把中国引向了光明。他是中国的骄傲,中华民族的骄傲,炎黄子孙的骄傲。 男:他不仅是一位伟大的政治家,军事家、思想家,还是中国人民解放军和中华人民 ...

 4. 宁夏诗词朗诵大会出题范围

  关关雎鸠,在河之洲.窈窕淑女,君子好逑.参差荇菜,左右流之.窈窕淑女,寤寐求之. 求之不得,寤寐思服.悠哉悠哉,辗转反侧.参差荇菜,左右采之.窈窕淑女,琴瑟友之. 参差荇菜,左右芼之.窈窕淑女,钟鼓乐之. 伯兮 伯兮朅兮,邦之桀兮.伯也执殳,为王前驱.自伯之东,首如飞蓬.岂无膏沐?谁适为容! 其雨其 ...

 5. 沁园春长沙教学案及同步练习题

  <沁园春·长沙>教学案(学生) 目标导航: 1.通过感知分析语言文字,再现诗中意境,品味其组成的宏大气势. 2.了解创作背景,结合诗中博大.生动.雄浑的意境展开联想,体会诗人壮阔的胸怀和豪情壮志. 课时:2 ⑥分类:小令(58字以内),中调(59-90字), 长调(91字以上),最长不过 ...

 6. 六年级课外知识积累

  一.描写友情送别的古诗: 1.题目:⑴<送元二使安西>(唐-王维).⑵<山中送别>(唐-王维).⑶<别董大>(唐-高适).⑷<赋得古原草送别>(唐-白居易).⑸<赠汪伦>(唐-李白).⑹<黄鹤楼送孟浩然之广陵>(唐-李白).⑺& ...

 7. 诗人领袖学案

  <诗人领袖>学案 阅读课 一.学习目标 1.理解毛泽东具有典型诗人气质的领袖形象 2.理解本诗角度的新颖.欣赏比喻的精当 3.背诵全诗 重.难点:把握毛泽东具有诗人气质的领袖身份理解全诗 二.学习要点 1.作者简介: 任先青 : 1943年10月10日出生,山东莱州人.现为山东作协会员. ...

 8. 当代著名书法家石开精品书法作品欣赏

  书法艺术的魅力大家可谓是有目共睹,它不仅是中华民族千百年来传承发展的文化积淀,更是中华文化精髓与内涵的承载者,被视为华夏民族最为珍视的文化瑰宝.欣赏一幅书法,我们不仅要懂得其中的内涵,更要明白书法家通过笔墨挥洒所要表达的情感,对于书法家来说,如果只是单单把熟练作为书法艺术的创作,那就显得太肤浅了,所 ...

 9. 大语文主题活动策划方案

  大语文主题活动策划方案 名称:《亲近母语 浸润诗词——xx夏丁庄学校五(1)班诗歌朗诵会》 对象:全体同学 嘉宾老师 外班代表 程序: 第一章节 插上诗歌的翅膀 飞向理想的境地 (小组合) a、江南塞北 b、四季如画 c、情暖人间 d、壮丽山河 e、田园诗情 第二章节 我爱记诗词 (嘉宾抽签抢答) ...